فصل سوم : معلم

داستان مصور زندگی امام علی النقی علیه‌السلام

معلم

در ابتدای حکومت متوکل، فقر شدیدی بر جامعه حاکم شد... اما متوکل در رفاه کامل به سر می‌برد و ولخرجی‌های زیادی انجام می‌داد.
در ابتدای حکومت متوکل، فقر شدیدی بر جامعه حاکم شد... اما متوکل در رفاه کامل به سر می‌برد و ولخرجی‌های زیادی انجام می‌داد.
« 1 از 6 »