فصل چهارم – متوکل

داستان مصور زندگی امام علی النقی علیه‌السلام

متوکل

در نیمه قرم نهم هجری قمری، متوکل به حکومت رسید.متوکل از تجمع شیعیان در بارگاه ملکوتی سید الشهدا صلوات الله علیه، نگران بود... او تصمیم شومی میگیرد و عزم به تخریب بارگاه ملکوتی سید الشهدا میکند...سربازان مسلمان او از این کار وحشت میکنند...
در نیمه قرم نهم هجری قمری، متوکل به حکومت رسید.متوکل از تجمع شیعیان در بارگاه ملکوتی سید الشهدا صلوات الله علیه، نگران بود... او تصمیم شومی میگیرد و عزم به تخریب بارگاه ملکوتی سید الشهدا میکند...سربازان مسلمان او از این کار وحشت میکنند...
« 3 از 6 »